Александър Свияш

Original alexander sviyash 01
Често съдбата ви спасява от по-големи нещастия, като ви устройва някои малки неприятности