Андрей БИТОВ

Original %d0%90%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b8%cc%86 %d0%91%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2 01
Некултурният човек не може да бъде богат. Некултурният винаги ще се разори | Андрей БИТОВ