Бунтът на масите

Original jose ortega y gasset 01
Безнравствеността се е превърнала в евтина стока, която всеки излага на показ | Хосе Ортега-и-Гасет