човешки вазимоотношения

Original %d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba %d0%98%d0%a4%d0%a0%d0%90%d0%98%d0%9c%d0%9e%d0%92 01
Мъжът мечтае да превърне жена си в кралица, а жената мечтае за готов крал | Марк ИФРАИМОВ