Дан Валдшмид

Original dan waldschmidt 01
Не пропилявайте живота си напразно, опитвайки се да живеете разумно | Дан ВАЛДШМИД