Дейл КАРНЕГИ

Original dale carnegie 01
Склонността рядко да мислим за онова, което имаме, но винаги да се безпокоим за онова, което нямаме, е най-голямата трагедия на земята