Доналд Уиникът

Original donald winnicott 01
Престъпното поведение при децата е призив за контрол към възрастните ~ Доналд УИНИКЪТ