драматург

Original %d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bb %d0%90%d0%a8%d0%90%d0%a0 01
Не може едновременно да търсиш и пари, и съчувствие ~ Марсел АШАР