Елена Блаватска

Original elena blavatska 01
Нищо незаслужено не може да застави човека да страда ~ Елена БЛАВАТСКА