Гари Зукав

Original %d0%97%d0%b0 %d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0  %d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be %d0%b8 %d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%93%d0%b0%d1%80%d0%b8 %d0%97%d0%a3%d0%9a%d0%90%d0%92 01
Смиреният дух не иска повече, отколкото му е необходимо, а онова, което му е необходимо, му се дава от Вселената