художници-експресионисти

Original otto dix 01
Всяко изкуство е екзорсизъм ~ Ото ДИКС