„Нерон се мъчи от угризения на съвестта след убийството на майка си“, репродукция на картина на Джон Уилям Уотърхаус, 1878 г.

1 от 4