Какво е щастието?

Original %d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd %d0%a1%d0%a2%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%9b%d0%90%d0%92%d0%a1%d0%9a%d0%98 01
В какво е щастието на земята? ~ Константин СТАНИСЛАВСКИ