Карл Юнг за самотата

Original %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%bb %d0%ae%d0%9d%d0%93 01
Ако човек знае повече от другите, той е самотен ~ Карл ЮНГ