легенди и предания

Original %d0%9b%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%b7%d0%b0 %d0%90%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd %d0%b8 %d0%94%d0%b0%d1%84%d0%bd%d0%b0 01
♥ Легендата за Аполон и Дафна