Любите друг друга

Original %d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd %d0%92%d0%90%d0%97%d0%9e%d0%92 01
Человечеството чака спасител, а спасителят отдавна се е явил и е казал: „Любите друг друга!“ ~ Иван ВАЗОВ