любов към парите

Original st john of damascus 01
Корени на всички страсти са любов към удоволствието, любов към славата, любов към парите ╫ Св. Йоан ДАМАСКИН