Мъдростта на Древна Гърция

Original ezop 01
Не бива да се надуват тези, които по нечестен път са се замогнали и особено ако са прости и неприятни хора