Мислещият човек

Original %d0%94%d0%b6%d0%b5%d0%b8%cc%86%d0%bc%d1%81 %d0%90%d0%9b%d0%aa%d0%9d 01
Вашите слабост и сила са ваши и на никого другиго, и могат да бъдат променени само от вас самите ~ Джеймс АЛЪН