Chanel AD кампания, пролет/лято 2014

снимки: Karl Lagerfeld
модели: Lindsey Wixson & Sasha Luss

0021003004005006007008009010011012014013015016