Моралният проблем на днешният ден

Original erich fromm 01
Нашият морален проблем е безразличието на човека към самия себе си ~ Ерих ФРОМ