Опит върху непосредствените данни на съзнанието

Original %d0%90%d0%bd%d1%80%d0%b8 %d0%91%d0%b5%d1%80%d0%b3%d1%81%d0%be%d0%bd 01
Мисли като човек на действието, действай като човек на мисълта ~ Анри БЕРГСОН