Откажи се от изкуството да умираш

Original leonard orr 01
Умирането не е хубав начин да се живее ~ Ленард ОР