пари

Original %d0%a1%d0%b2. %d0%98%cc%86%d0%be%d0%b0%d0%bd %d0%97%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%9e%d0%a3%d0%a1%d0%a2 01
Хората, които живеят в постоянно разкошество, заболяват от тежки и неизцерими болести ╫ Св. Йоан ЗЛАТОУСТ