писмата на Васил Левски

Original %d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%bd%d0%b0 %d0%92%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb %d0%9b%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8 01
Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република” ~ Васил ЛЕВСКИ