практическа философия

Original %d1%81%d1%80%d0%b0%d0%bc 01
Чувството за срам може да има положителен ефект върху нашия живот ~ Марчин ФАБЖАНСКИ