РАКЪТ Най–големият срам за медицината

Original %d0%a7%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8 %d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0 %d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8  %d0%ba%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%be %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82 %d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be %d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5 %d0%9d%d0%be%d0%b5%d0%bb %d0%91%d0%90%d0%a2%d0%aa%d0%9d 01
Четири типа личности, които предразполагат раковото заболяване ~ Ноел БАТЪН