Слава СЕВРЮКОВА

Original slava sevryukova 01
Трябва да живеем със съзнанието: дори когато губим, печелим… един урок ~ Слава СЕВРЮКОВА