социална философия

Original %d0%93%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8%cc%86 %d0%9f%d0%9e%d0%9c%d0%95%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%a6 01
Едно от бедствията на съвременността е глобалната пошлост, излъчвана в ефир | Григорий ПОМЕРАНЦ