Упадък и падение

Original evelyn waugh 01
Най-щастливият модел на отношенията „баща и син”, това е „домакин и гост” ~ Ивлин УО