Валентина БЕДНОВА

Original %d0%a5%d1%83%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be %d0%b8 %d0%b0%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be %d0%be%d1%82 %d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0 %d0%91%d0%95%d0%94%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90 01
Справедливост е, когато другите нямат това, което и ти нямаш