великите драматурзи

Original %d0%9b%d1%83%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%b8 %d0%9f%d0%98%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%94%d0%95%d0%9b%d0%9e 01
Ако само можехме да видим предварително колко вреди идват от опитите ни да вършим добро ♥ Луиджи ПИРАНДЕЛО