Йордан РАДИЧКОВ Бомбето

Original %d0%98%cc%86%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bd %d0%a0%d0%90%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%9a%d0%9e%d0%92 01
Човекът умря. А Бомбето остана! | Йордан РАДИЧКОВ