жена

Original %d0%9e%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0 %d0%b8 %d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5 %d0%bc%d1%8a%d0%b6%d0%b5 %d0%9f%d0%b8%d0%b5%d1%80 %d0%94%d0%90%d0%9a%d0%9e 01
Обезличената жена и заслепените мъже ~ Пиер ДАКО