жени

Original %d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8 01
♥ Видях жени, които възпитаваха у себе си покорност и смирение, а с времето трупаха гняв, болки и обиди...