Живот без принцип

Original henry david thoreau 01
Винаги съм съжалявал, че не съм толкова мъдър, колкото в деня, в който съм се родил | Хенри Дейвид ТОРО