Апостол КАРАМИТЕВ

Това просто, вълшебно нещо, което е живота, човек трябва колкото може по-запълнено да изживее ~ Апостол КАРАМИТЕВ
Това просто, вълшебно нещо, което е живота, човек трябва колкото може по-запълнено да изживее ~ Апостол КАРАМИТЕВ