Автопортрет (ок.1604 г.), Музей Метрополитън, Ню Йорк

1 от 19