Иван Милев 19 февруари 1897 ~ 25 януари 1927, Автопортрет, 1920

1 от 6