(Явора, потрет на Васил Стоилов, © Явора Стоилова)

1 от 5