Канон на медицината

Лекарят трябва да притежава поглед на сокол, ръка на девойка, мъдрост на змия и сърце на лъв ~ АВИЦЕНА
Лекарят трябва да притежава поглед на сокол, ръка на девойка, мъдрост на змия и сърце на лъв ~ АВИЦЕНА