Стефан Македонски (1885 ~ 1952),  в ролята на Ленски от "Евгений Онегин"

1 от 8