Защо жените имат проблем с пиенето от бутилка? Този въпрос си задават от sadanduseless.com, които си направили труда да посъберат малко нелогични фотографии на почти давещи се момичета от „банките" за снимки. Интересно ни е кой и за каква кампания би купил снимка на девойка, пиеща с ноздрите си?

w1w2w3w4w5w6w7w8w9w10w11w12w13w14w15w16