Малък трактат по актьорско изкуство

Актьорът да пукне!... ♠ Дарио ФО
Актьорът да пукне!... ♠ Дарио ФО