Песен за Девата

Тя е чудо и загадка за ума, но за сърцето е утеха и блаженство ♥ Николай РАЙНОВ
Тя е чудо и загадка за ума, но за сърцето е утеха и блаженство ♥ Николай РАЙНОВ