Страданията на младия Вертер

Най-честити са ония, които подобно на децата живеят от днес за утре ♥ ГЬОТЕ
Най-честити са ония, които подобно на децата живеят от днес за утре ♥ ГЬОТЕ