Мария Силвестър и Мария Каракушева ~ „Концерт на две Марии и едно пиано“, © Иван Ерменков

1 от 9