Алеко КОНСТАНТИНОВ

Original aleko konstantinov 01
Прави каквото правят хората: свий си опашката, па си налягай парцалите ♥ Алеко КОНСТАНТИНОВ