ИСТОРИЯ

Original %d0%97%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0 %d0%95%d0%92%d0%a2%d0%98%d0%9c%d0%9e%d0%92%d0%90 01
Наша задача е да възпитаме децата си така, че те да не се научат на унизително пълзене ♥ Здравка ЕВТИМОВА