РОДИТЕЛСТВО

Original %d0%b1%d0%b0%d1%89%d0%b0 %d0%b4%d1%8a%d1%89%d0%b5%d1%80%d1%8f %d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d0%b7%d0%b0 %d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be %d0%be%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5 %d0%bd%d0%b0 %d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f %d0%bc%d1%8a%d0%b6 01
Причината за вечното очакване на идеалния мъж се корени в преувеличената представа за бащата